Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


4. februar 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Ingen optagelser tak!

Man kan bede om lov - Men ingen har krav på at få sine møder med kommunen optaget mener Borgmesteren.

Byrådsmedlem Jens Laursen havde sendt følgende spørgsmål til behandling på byrådets møde den 20. januar 2013:

1. Kan borgmesteren bekræfte eller afkræfte om der findes nedskrevne retningslinjer for div.
forvaltningers ageren i fald en borger ønsker at foretage lydoptagelse if. med møde i
forvaltningen?

2. I fald sådanne nedskrevne retningslinjer skulle forefindes, hvem har udfærdiget disse, samt
hvem har truffet afgørelse om deres ikrafttræden?

3. Hvorledes stiller borgmesteren sig selv, såfremt en borger ønsker at optage en samtale, ved  et møde med borgmesteren?"

 

 Svar:

Til byrådsmødet den 16. december 2013 var der en borger der spurgte, hvad lovreglerne var dette område. Der blev svaret, at der ikke findes lovregler på området, men der er praksis fra  Statsforvaltningerne og Ombudsmanden. Efter denne praksis kan en kommune acceptere, at en borger optager møder mellem borgeren og kommunen, men offentlige myndigheder sætter selv  rammerne for de møder som myndigheden holder. En borger har ikke krav på at optage sine samtaler med kommunen. Der kan dog være situationer hvor det under hensyn til f.eks. borgerens personlige forhold vil være bedst stemmende med god forvaltningsskik at lade borgeren foretage lydoptagelser af samtaler med myndigheden. Der kan f.eks. være tale om at borgeren på grund af personlige forhold ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller fastholde sagsgangen eller sagens indhold uden mulighed for at afholde og optage samtaler med myndigheden. Der bør ved afslag på at lade en borger foretage lydoptagelser foretages en konkret vurdering i forhold til borgerens
personlige forhold.
Der er ikke nedskrevne retningslinjer udarbejdet af kommunen, men kommunen - herunder borgmesteren - følger de beskrevne grundsætninger, hvorefter lydoptagelser kan tillades efter en
konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvis det er bedst stemmende med borgerens personlige  forhold.

 

Læs mere herOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009