Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


29. januar 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Borgmesterens nye lysshow

Lamperne burde lyse blåt under byrådsmøderne mener Helle Frehr fra Beboerlisten

Borgmesteren har fået en slags lysshow.
 
Ved afstemning i byrådssalen lyser lamperne – en for hvert byrådsmedlem – rødt eller grønt, alt efter, hvad byrådsmedlemmerne har stemt. Men der er noget galt, for ved årets første byrådsmøde lyser næsten alle lamper rødt.
 
Alligevel er den politik, som beslutningerne i byrådssalen er udtryk for langt fra rød – tværtimod!
 
Jeg står opad væggen i byrådssalen under årets første møde den 20. januar, og kigger på alle de røde cirkler på lystavlen, der angiver afstemningsresultatet i byrådssalen. Grønt for ja, rødt for nej.
 
Hvad er der galt, grubler jeg panderynkende. Jeg kan ganske enkelt ikke få kuløren på lamperne til at stemme med sammensætningen af det nye byråd.
 
Tilhørerpladserne er stuvende fyldte. Der er folk, der står ved væggen, og folk, der sidder i vindueskarmene og på gulvet. De fleste af tilhørerne er kommet for at høre det nye byråd tage beslutninger om en række forslag, der vedrører den nye kontanthjælpsreform.
 
Det gælder især reglerne om at være uddannelsesparat, og reglerne om gensidig forsørgerpligt, som gør, at rigtig mange kontanthjælpsmodtagere mister halvdelen af husstandens indtægt. Det betyder igen, at de ikke kan betale husleje mere, og, i yderste konsekvens, mister deres bolig.
 
"Jamen, det er jo landspolitik", lyder en standard-undskyldning, som byrådsmedlemmer ynder at gentage for sig selv, mens de trykker på nej-knappen.
 
Alligevel mener forslagsstillerne, at vi godt kan gøre noget her lokalt for at hjælpe de borgere, som bliver ramt af den nye kontanthjælpsreform.
 
Uddannelses-absolut-ikke parat

Et forslag fra Velfærdslisten går ud på at sende alle sager med unge under 30 år, der er blevet erklæret uddannelsesparate, retur til Jobcentret til en mere grundig sagsbehandling.
 
Randers kommune har vurderet, at 70 procent af alle unge kontanthjælpsmodtagere er uddannelsesparate, og det er et usædvanligt højt tal i forhold til andre kommuner.
 
Det er alvorligt for de unge, da det rundt regnet medfører en halvering af deres overførselsindkomster.
 
Det fremgår af debatten i byrådssalen, at mange af de unge ikke er blevet indkaldt til en personlig rådgivningssamtale, som de har krav på. De har blot fået et standardbrev, og sagsbehandlingen er i mange tilfælde fejlbehæftet, hvis der da har været nogen. Derfor mener Velfærdslisten, at det er en ommer.
 
Fra Beboerlisten og Velfærdslisten lyder argumenterne, at ingen er blevet hjulpet eller optaget på en uddannelse endnu, samt at nogen af de såkaldt ”uddannelsesparate” slet ikke er i stand til at få en uddannelse.
 
Det forlyder også, at de ”uddannelsesparate” allerede nu er blevet sat ned i ydelse, mens de intet har set til nogen form for hjælp.
 
Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen påpeger, at det er meget svært at koncentrere sig om en uddannelse, når de økonomiske problemer tårner sig op. Bjarne Overmark fra Beboerlisten forudser stigende kriminalitet, som følge af de barske nedskæringer, og kalder partierne bag kontanthjælpsreformen for ”sultpartierne”.
 
Under debatten rejser et par af Venstres medlemmer sig op og siger, at de selvfølgelig ”føler med de mennesker, som bliver ramt” af kontantshjælpsreformen. Men sympati koster gratis, og de stemmer nej til hjælpepakken, som de sikkert har aftalt med deres partifæller i forvejen. Så kan de altid vaske hænder i pausen.
 
Resultatet på lystavlen bliver 26 røde lamper mod fire grønne. Kun Beboerlisten og Velfærdslisten stemmer for, SF undlader at stemme.
 
Socialdemokraterne stemmer nej, akkurat som Venstre.
 
Kan det være, at socialdemokraterne er faldet i søvn under debatten, og har glemt, at de faktisk er socialdemokrater?
 
Faktum er, at socialdemokraterne ikke siger ret meget under byrådets debat om de forslag, der skal afbøde de værste følger af kontanthjælpsreformen. Selv tidligere folketingsmedlem Torben Hansen, der har været med til at vedtage kontanthjælpsreformen i Folketinget, siger meget lidt.
 
At kende katastrofens omfang

Kontanthjælpsreformens lange arme rækker også ud efter andre end de unge. Reglen om gensidig forsørgerpligt betyder, at kontanthjælpsmodtagere mister deres kontanthjælp, hvis de har en samlever.
 
Derfor har Beboerlisten foreslået, at Randers kommune kortlægger katastrofens omfang, herunder hvor mange husstande, der risikerer at miste deres bolig som følge af kontanthjælpsreformen, hvor mange af dem, der har børn samt hvad det vil koste at genhuse dem.
 
Umiddelbart forekommer det fornuftigt, at danne sig et overblik over katastrofens omfang, inden konsekvenserne af kontanthjælpsreformen rammer. For, som Kim Kristensen fra Beboerlisten påpeger, så må man forvente, at det bliver kommunen, der skal hjælpe alle de mennesker, der ikke selv kan betale deres husleje mere. Uanset om forslaget er fornuftigt eller ej, så blinker de røde lamper igen.
 
Asocialpartiet 

Resultattavlen i byrådssalen ligner et veritabelt blodbad. Der er alt for mange røde pærer, og alt for få grønne! De mennesker, som beslutningerne handler om, og som er mødt frem med et spinkelt håb, må gradvist se håbet slukkes.
 
Og – hvilken overraskelse - Venstre og Socialdemokraternet stemmer nøjagtigt ens!
 
"Man kan jo ikke se forskel på Socialdemokratierne og Venstre", lyder det fra en tilhører.
 
"Næh, det burde hedde ”Asocialpartiet”, siger en anden.
 
Jeg tænker, at hvis nogle af de borgere, der er i klemme, har stemt på Socialdemokraterne, så håber jeg, at de har lært lektien nu. Der er mange lokalpolitikere, der siger, at de vil hjælpe udsatte borgere, når der er kommunalvalg. Men der er kun få, der sætter handling bag ordene, når deres dertil indrettede bag lander på en byrådstaburet.
 
Efter min mening er det længe siden, at Socialdemokraterne har ført en politik, der yder partiets navn retfærdighed.

 

Helle Frehr, Langå - Medlem af Beboerlisten.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009