Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


19. januar 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Jobcenter Randers voldsomme iver til at erklære unge uddannelsesparate skal under lup

Beboerlisten har en række spørgsmål på mandagens byrådsmøde

"Foranlediget af Jyllands-Postens oplysninger søndag den 12. januar 2014 om, at Jobcenter Randers har vurderet, at 70% af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden uddannelse i Randers kommune er uddannelsesparate, skal jeg anmode borgmesteren besvare følgende spørgsmål:
 
-I hvilket omfang har Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers været involveret i vurderingen af den enkelte unges uddannelsesparathed?

-I hvilket omfang har kommunens ungdomsuddannelser været involveret i definitionen af uddannelsesparathedsbegrebet?
 
- I hvilket omfang har ungdomsuddannelserne været involveret i en diskussion om, hvordan de kan imødekomme behovene hos denne nye gruppe, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse?
 
-Har Jobcentret gjort sig nogle overvejelser over, hvilke uddannelser de unge er parate til?
 
Det bedes oplyst - uddannelse for uddannelse - hvor mange unge i målgruppen, der søger optagelse ved den enkelte ungdomsuddannelse.
 
Det ønskes oplyst, hvorvidt Jobcentret har sikret sig, at de enkelte ungdomsuddannelser har kapacitet (herunder praktik- og elevpladser) til at sikre sig, at de unge i målgruppen kan gennemføre uddannelsen.
 
Har Jobcentret overvejet at ændre parathedsvurderingen, hvis det viser sig, at den unge alligevel ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse?
 
Beslutningsforslag:
 
Kommunalbestyrelsen pålægger direktionen på kommunalbestyrelsesmødet den 17.2. 2014 at fremlægge udkast til et kommisorium for en uvildig konsulentundersøgelse af Jobcenter Randers' virksomhed.
 

Svarene bedes givet i byrådssalen samt fremsendt skriftligt.
 
Beslutningsforslaget bedes behandlet på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 20.1. 2014."Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009