Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


14. januar 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Drop tvangstilslutningen!

Beboerlisten fortsætter indsatsen mod de dyre barmarksværker, som mange borgere i byens omegn er tvungsindlagt til at få varme fra

Til borgmester Claus Omann og direktør Hans Nikolaisen med kopi til byrådet og pressen
 
 I henhold til kommunestyrelseslovens § 11 anmodes hermed om optagelse af et punkt på dagsordenen til byrådsmødet mandag d. 20.1.2014:
 
”Beslutningen på byrådsmødet d. 17.6.2013 om  tvangstilslutning af 61 ejendomme til Uggelhuse-Langkastrup barmarksværk annulleres.”
 
-Samtidig anmodes borgmesteren om at tage stilling til om Randers Kommune i forbindelse med byrådsbeslutningen d. 17.6.2013 om tvangstilslutning og forblivelsespligt til barmarksværkerne i Gassum-Hvidsten – Gjerlev – Havndal – Mejlby – Uggelhuse-Langkastrup har overholdt procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen jf. afgørelse af 16. december 2013 fra Energiklagenævnet i sagen John Rønnow mod Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk, hvor ”Randers Kommunes afgørelse 18. marts 2013 ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling.
 
-Kan Randers kommune erkende at procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen ikke er overholdt i forbindelse med beslutningerne d. 17.6.2013 om tvangstilslutning og forblivelsespligt i relation til barmarksværkerne Gassum-Hvidsten – Gjerlev – Havndal – Mejlby – Uggelhuse-Langkastrup?
 
-I givet fald bedes det oplyst om Randers Kommune selv vil tage konsekvensen og ophæve beslutningerne med henblik på genbehandling af sagerne?
 
 
-Agter Randers Kommune af egen drift at undersøge om tidligere byrådsbeslutninger om forblivelsespligt og tvangstilslutning til andre barmarksværker i Randers Kommune er sket uden, at Randers Kommune har overholdt procedurereglerne i varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen? Og i givet fald agter Randers Kommune så selv at tage konsekvensen og ophæve beslutningerne med henblik på genbehandling af sagerne?


Venlig hilsen
 
Bjarne Overmark
 
Byrådsmedlem, BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009