Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


Social- og Indenrigsministeriet: Randers Kommune skulle have udleveret Powerpoints i Skolestruktursagen

Social- og Indenrigsministeriet er nu kommet med sin udtalese ifht sagen om de hemmelige powerpoint-filer, som Randers Kommune nægtede at udlevere til kritiske byrådspolitikere under kampen om skolestrukturen. Det er blevet til en ganske voldsom kritik af kommunen, der ikke har fulgt hverken journaliserings- eller aktindsigtsregler. Men det får ingen umiddelbare konsekvenser. Læs uddrag og download den fulde udtalelse. her

Det er herefter Soclal-og Indenrigsministeriets opfattelse, at PowerPoints vedrørende Randers Kommunes skolestruktur, som forvaltningen havde forevist nogle af byrådets medlemmer på en skærm el.lign. under disse medlemmers møder med forvaltningen, var omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

[ Læs mere
19. juni 2016
Projekt Thors Bakke risikabelt og ulovligt - Kim Kristensen - Beboerlisten

Randers Kommune forærer for 17,8 millioner kr parkeringspladser til privat firma.

19. juni 2016
Mørkelagt Personalesag - detailhandelsplanen for Randers Kommune - udbud af Randers Kommunes revisionsfirma og bankforbindelse - Aarhus Lufthavn

- det er de sager Beboerlistens gruppeformand Bjarne Overmark har valg at kommentere på i videoen før byrådsmødet den 20/6-2016.

En af konsekvenserne af den nye skolestruktur er budgetoverskridelser på specialundervisning og befordringsgodgørelse - det har byrådet nu omsat til en besparelse svarende til 34 lærerstillinger
8. juni 2016
23 millioner spares på udsatte børn og unge - 17 millioner på folkeskolen i Randers Kommune

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 6. juni 2016 og Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2016 i Randers Kommune.

Der er stadig meget store problemer i familieafdelingen i Randers kommune - og nu vil man skære yderligere ned.
5. juni 2016
Folkeskolen i krise - forslag om besparelser på anbragte børn - Randers kommune Byrådsmøde d. 6.juni 2016

Udvalgte sager til det kommende byrådsmøde mandag d. 6. juni kl. 16.

Hvad var det faglige indhold i studieturen for Randers Havn til Bordeaux?
16. marts 2016
Randers Havn på Studietur til Turistområde uden havn!?

Randers Havn besøgte i 2012 Bordeaux, hvis nærmeste større havn ligger 45 kilometer fra byens centrum. Omvendt var den sydfranske storby oplagt til flere af turens sociale arrangementer, som blandt andet inkluderede besøg på en berømt vingård.

Hvis man som forældre ikke er tilfreds med skolen som en følge af nedskæringer, skolereform, inklusion, skolelukninger/sammenlægninger - og mener at lærernes muligheder for at opfylde deres roller er så godt som umulig under de nuværende forhold - så levner spørgeskemaet ingen muligheder... andet end at hænge lærere og pædagoger ud.
24. november 2015
Kritik af brugertilfredsheds-undersøgelse på skoleområdet op i byrådet

Bjarne Overmark tager Randers kommunes brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskolen op i byrådet efter kritik fra forældre, der mener resultatet meget let kan blive misvisende.

1. oktober 2015
Provenuet, der forsvandt i den blå luft – Byrådsflertallets kommunalt betalte propagandakomite spinner videre

Det store bedrag består i at Ernst og Youngs beregninger, er en fiktiv opgørelse af de besparelser, der på papiret kan foretages ved at nedlægge skoler. Som det fremgår at forvaltningens sagsfremstilling til dagens møde ´Det faktiske provenu er i tabellen opstillet således, at det kan sammenlignes med det provenu, der var estimeret af Ernst & Young ved gennemførelsen af den nye skolestruktur.

26. august 2015
Usikker skolevej

Så er der allerede sket den første ulykke på de nye lange og farlige skoleveje

I Randers kommune kan eleverne efter sommerferien leje aflåste skabe som et af de væsentlige ´fremskridt´ i den nye skolestruktur - men tidl måtte Roskilde kommunen tilbagebetale ulovligt opkrævede skolepenge for deres udlejning af skabe til folkeskoleelever.
8. august 2015
Ulovlig brugerbetaling på folkeskolen i Randers -Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid

Den nyligt indsatte formand for børn og skoleudvalget i Randers kommune har i Randers Amtsavis bekendtgjort, at en af de store fremskridt i den nye skolestruktur i Randers, er elevernes muligheder for at leje aflåste skabe i skolen. Roskilde kommune forsøgte det samme i 2013, men kommunens velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt udtalte efterfølgende ´at det er ulovligt, at skolen lejer skabe ud til eleverne, da det skal være fuldstændigt gratis at gå i folkeskole.´

5. august 2015
Økonomien i Tirstrups Lufthavn styrtdykker

Med passagerantallet i frit fald spørger Beboerlisten: - Hvornår lukkes Tirstrup Lufthavn?

25. juni 2015
Forenede aftalebrydere

Løgnehistorier, aftalebrud præget af vilkårlighed, lovbrud og optræden i strid med valgresultatet og politisk kaos bliver Randers Kommunes varemærke

11. juni 2015
Stop Omanns vanvittige stoledans.

Bjarne Overmark kalder Borgmesterens håndtering af Randers byråd for farceagtig, og foreslår en ny demokratisk mellemstyre form.

11. juni 2015
Hvad skal vi med DF??

Hvæserbrev af Michael Povlsen, Specialskolelærer og byrådskandidat for Beboerlisten (L)

2. juni 2015
SP passede sin vagt !

NEKROLOG, SØREN PETER LARUSEN (SP), 2. DECEMBER 1936 – 28. MAJ 2015


GÅ TIL SIDE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009